Vydavateľstvo Magma
Podjavorinskej 1500/7, 022 01 Čadca

E-mail: magma@stonline.sk

Mária Ščuryová 0918 426 782
Ľubica Podoláková 0903 396 048

Vydali sme
My v akcii
Výstavy Jaroslava Veličku