Vydali sme - výber

dotted line
obalka
Sprievodca Čadcou v roku 2012
Kalendárium podujatí, minidiár, reprezentanti a užitočné informácie o meste Čadca.

obalka
Strečno 2012
Stolný kalendár obce Strečno na rok 2012.

obalka
Mesto Turzovka 2012
Stolný kalendár mesta Turzovka na rok 2012.

obalka
Diár Milina a Ondrej Zimkovci
Diár na rok 2012 s obrazmi Miliny Zimkovej a Ondreja Zimku.

obalka
Kalend
Veľký nástenný kalendár sochára Stanislava Mikovčáka.
Rok vydania: 2011
Text: Mgr. Milan Mazúr
Fotografie: Jaroslav Velička
obalka
Zborník Kysuckého múzea
Zborník Kysuckého múzea v Čadci 13/2010.

Rok vydania: 2010
obalka
Čas v Živote Kysuckého Človeka
Kalendár vydaný k stretnutiu rodákov zaniknutých obcí Riečnica a Harvelka.

Autor textov: Mons. Viliam Judák
Fotografie: Jaroslav Velička
Zostavili: Mária Ščuryová a Jaroslav Velička
Rok vydania: 2010
obalka
Zborník Kysuckého múzea
Zborník Kysuckého múzea v Čadci 12/2009.

Rok vydania: 2009
obalka
Kysuce 2010
Kalendárium Kysuckého kultúrneho strediska na rok 2010.

Rok vydania: 2009
obalka
Turzovka 2010
Kalendárium akcií mesta Turzovka na rok 2010.

Rok vydania: 2009
obalka
Kysucké remeslá 2010
Nástenný kalendár Kysucké remeslá 2010 vyšiel s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Zostavila: Mária Ščuryová
Fotografie: Jaroslav Velička
Rok vydania: 2009
obalka
Ondrej Zimka - Kysucké mamičky
Exkluzívny veľkoformátový plnofarebný kalendár akademického maliaru Ondreja Zimku, rodáka z Turzovky. Kalendár je predzvesťou jeho pripravovanej veľkej monografie.
Zostavila: Mária Ščuryová
Fotografie: Jaroslav Velička
Rok vydania: 2008
Formát: A2
Vypredaná
obalka
Kysucké múzeum 2009 - kalendárium
Kalendárium Kysuckého múzea v Čadci obsahuje prehľad najvýznamnejších podujatí múzea, ktoré sa konajú v Kysuckom múzeu v Čadci, Kaštieli v Radoli a Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke, kde premáva historická lesná úvraťová železnica.
Zostavil: Kysucké múzeum v Čadci
Fotografie: Jaroslav Velička
Archívne fotografie: archív Kysuckého múzea
Rok vydania: 2008
Počet strán: 16
Formát: A5
obalka
Kysucké kultúrne stredisko 2009 - kalendárium
Kalendárium Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci obsahuje prehľad najvýznamnejších lokálnych podujatí v oblasti kultúry a športu a kontaktný adresár usporiadateľov.
Zostavili: Mária Ščuryová, KKS v Čadci
Fotografie: Jaroslav Velička
Rok vydania: 2008
Počet strán: 40
Väzba: A5
obalka
Kysucké múzeum
Marketingová a propagačná kampaň zameraná na zvýšenie návštevnosti expozícií múzea. Predstavuje Kysucké múzeum v Čadci, Kaštieľ v Radoli a Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke. Propagačný materiál je doplnený ilustráciami Michaely Veličkovej.
Zostavili: Mária Ščuryová, Ľubica Kullová
Fotografie: Jaroslav Velička
Rok vydania: 2008
obalka
Zborník Kysuckého múzea v Čadci 11/2008
Zborník historických a etnografických príspevkov viažucich sa k histórii Kysúc. Témy v zborníku sú: Zvyky pri vojenskom odvode a rukovaní na Kysuciach v 1. polovici 20. storočia, narodenie dieťaťa na Kysuciach od začiatku 20. storočia, Prejavy spoločenskej emancipácie v dolnokysuckých odľahlých sídlach, Pašovanie ako špecifické doplnkové zamestnanie na Kysuciach v prvej polovici 20. storočia, Mestská kniha Čadce, Mlyny a píly v Turzovke, Kysuce v Belových Notíciách, Spory Sliezska a Uhorska o štátnu hranicu na Kysuciach do konca 18. storočia, Obsadenie časti Kysúc Poľskom v novembri 1938
Zostavil: KM v Čadci
Farebné fotografie: Jaroslav Velička
Archívne fotografie: archív KM v Čadci
Rok vydania: 2008
obalka
Etnofilm Čadca 2008
Zborník vydaný k 15. ročníku Medzinárodného filmového festivalu o etnológii, sociálnej a kultúrnej antropológii. V rámci festivalu sa konali sprievodné podujatia k Storočnici Karola Skřipského. Etnofilm Čadca 2008 sa konal pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča.
Zostavil: Kysucké múzeum v Čadci
Fotografie: archívne fotografie
Rok vydania: 2008
obalka
Kalendár Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 2009
Stolový kalendár.
Zostavila: Ingrid Mikovčáková
Fotografie: titulná Jaroslav Velička, archív školy
Rok vydania: 2008
obalka
Terra Kisucensis
Zborník prednášok z vedeckej konferencie Kresťanstvo na Kysuciach v priebehu storočí, ktorá sa konala 29. februára 2008 v Turzovke.
Zostavil: Drahomír Velička
Fotografie: Terra Kisucensis a autori príspevkov
Rok vydania: 2008
obalka
Riečnica a Harvelka 2009
Nástenný kalendár obcí Riečnica a Harvelka, v ktorom sú použité archívne čiernobiele fotografie Františka Fedora. Zachytávajú tradičné remeslá v týchto dnes už neexistujúcich kysuckých obciach. Dolnený je farebnými fotografiami z každoročného stretnutia rodákov pri kostole v Riečnici.
Zostavili: Mons. Viliam Judák, Mária Ščuryová
Fotografie: Jaroslav Velička
Rok vydania: 2008
Formát: A4
Vypredaná
obalka
Riečnica a Harvelka - roku pána 2008
Nástenný kalendár každoročne vydávaný pre obyvateľov zatopených obcí Riečnice a Harvelky, pri príležistostí stretnutia pri kostole v Riečnici.
Zostavili: Mons. Viliam Judák, Mons. V. Malý, Mária Ščuryová
Fotografie: Jaroslav Velička
Rok vydania: 2007
Formát: A3
Vypredaná
obalka
Drotária do 21. storočia
Zborník príspevkov k semináru na tému Drotária do 21. storočia.
Zostavili: Miloš Jesenský, Ľubica Podoláková
Fotografie: archívne
Rok vydania: 2006
Formát: A5
obalka
Kalendár Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 2006
Stolový kalendár.
Zostavila: Ingrid Mikovčáková
Fotografie: titulná Jaroslav Velička
Archívne fotografie: archív školy
Rok vydania: 2005

Ďalšie vydané tituly